cookies error
  
Реєстрація Продавця

На Ваш Email відправлено лист з лінком для активації. Прохання перейти по цьому лінку.

У випадку, якщо Ви не отримали листа, перегляньте папку ‘Спам’.

Вітаємо!

Ви зареєструвались на SvitStyle.

Завершення реєстрації в особистому кабінеті

 

Публічна оферта

ДОГОВІР
Про надання інформаційних послуг Товариством з обмеженою відповідальністю “Інтелекс”

Дата оновлення: 6 березня 2017 року

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1

Даний документ у відповідності до ст. 633, 634 Цивільного Кодексу України, є офіційним Договором Товариства з обмеженою відповідальністю (ТзОВ) “Інтелекс”, що є юридичною особою, надалі за текстом – „Виконавець”, та фізичної особи підприємця / юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства України, і здійснює свою діяльність на території України, надалі за текстом – “Замовник” про надання інформаційних послуг, надалі за текстом – „Оферта” або «Договір», що містить істотні умови, необхідні для надання інформаційних послуг, надалі за текстом – „Послуги” з ТзОВ “Інтелекс” на умовах, викладених у цьому документі, шляхом його акцепту способом, зазначеним нижче.

1.2

Цей Договір згідно зі ст. 634 ЦКУ, являє собою договір приєднання, тобто договір, умови якого визначені Виконавцем у даній стандартній формі і можуть бути прийняті Замовником не інакше, як шляхом приєднання до пропонованого Договору в цілому, без права на внесення до неї будь-яких змін та доповнень.

1.3

Згідно з ч. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України, у випадку прийняття нижче вказаних умов і сплати коштів за майбутні Послуги, фізичні та юридичні особи цим самим засвідчують своє бажання укласти Оферту, тобто дана дія і є прийняттям пропозиції, і з цього моменту вони визначаються, як „Замовники”.

2. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ
2.1

Для цілей Оферти використовуються наступні основні терміни та визначення:
ТзОВ “Інтелекс” – юридична особа, яка надає інформаційні Послуги, а саме, розміщення інформації про магазин та товари Замовника на торговельному майданчику SvitStyle, що функціонує у відкритому доступі в мережі Інтернет на веб-сайті за адресою www.svitstyle.com.ua.
Оферта - пропозиція ТзОВ “Інтелекс” укласти договір надання Послуг на сайті торговельного майданчика SvitStyle на зазначених у ньому умовах з фізичною особою підприємцем та/або юридичною особою, що зареєстровані відповідно до законодавства України і здійснюють свою діяльність на території України. Оферта набуває чинності з моменту її підписання.
Активація акаунта - процедура, що здійснюється уповноваженим представником ТзОВ “Інтелекс” після перевірки даних, внесених Замовником в реєстраційну форму, на предмет повноти та достовірності.
Блокування акаунта - призупинення доступу Користувачів, Покупців до товарів, пропонованих Замовником до продажу на торговельному майданчику SvitStyle за ініціативою Замовника, або за рішенням Виконавця.
Вартість Послуг – вартість Послуг на надання Послуг SvitStyle, які встановлюються Виконавцем в односторонньому порядку, і розміщуються у вільному доступі на сайті SvitStyle.com.ua.
Веб-сайт Замовника - сайт, розташований в мережі Інтернет, що містить інформацію про товари та послуги Замовника, призначений для потенційних покупців (споживачів) товарів (послуг).
Відгук на замовлення - відомості, отримані Виконавцем від Користувача чи Покупця про виконання Замовником замовлення в процесі оформлення покупки.
Договір - Договір надання Послуг ТзОВ “Інтелекс”, укладений між Виконавцем і Замовником, в порядку, передбаченому в цій Оферті.
Загальні умови - скорочене позначення загальних умов надання Послуг, що надає ТзОВ “Інтелекс”.
Замовник (Клієнт) - юридична особа або фізична особа підприємець, яка зареєстрована і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, і є замовником Послуг SvitStyle.
Клік (Перехід) - звернення користувача за посиланням, що міститься в Матеріалах, яке перенаправляє його на сайт Замовника.
Користувач - особа, що є відвідувачем торговельного майданчика SvitStyle.com.ua.
Матеріали - надана Замовником інформація про товари та послуги, які пропонуються ним, для подальшого розміщення на торговельному майданчику SvitStyle. Такі матеріали містять відомості про магазин та товари, їх ціни, якість, характеристики, наявності у продажу, а також інші узгоджені відомості, призначені для відвідувачів сайту.
Обліковий запис - реєстраційний запис, який містить інформацію, що надається при реєстрації на торговельному майданчику SvitStyle, захищений від вільного доступу комбінацією унікального пароля.
Особистий кабінет магазину - персоніфікований інтерфейс для використання Замовником з метою отримання та обробки замовлень Покупців, ведення довідника товарів, представлених в магазині Замовника на торговельному майданчику SvitStyle, контролю, статистики вартості наданих Виконавцем Послуг, отримання рахунків та інших документів, виставлених Виконавцем, в інших цілях, передбачених у Договорі.
Послуги SvitStyle - послуги Виконавця, що надають можливість створення торговельного майданчика на сайті SvitStyle.com.ua.
Порушення правил роботи - невиконання та/або неналежне виконання Замовником умов, передбачених цим Договором.
Продавець – фізична або юридична особа, яка є Замовником Послуг ТзОВ “Інтелекс”. Водночас, для Відвідувачів сайту SvitStyle.com.ua Замовник є продавцем товарів розміщених на сайті.
Покупець – будь-яка фізична особа чи юридична особа, що відвідала сайт SvitStyle.com.ua, і має намір придбати товар(и), розміщені на торговельному майданчику SvitStyle, продавцем яких є один із Замовників, шляхом вчинення дій, передбачених в даному Договорі, опублікованій на сайті SvitStyle.com.ua за адресою: http://www.svitstyle.com.ua/user_agreement_ua.
Рахунок Виконавця - банківський рахунок Виконавця в кредитній організації або інших «платіжних системах», на які здійснюється оплата Послуг.
Реєстрація продавця - сукупність дій Замовника, а саме: заповнення реєстраційної форми шляхом введення даних, прийняття положень Оферти, в результаті яких на сайті SvitStyle.com.ua для Замовника створюється обліковий запис з унікальним логіном і паролем.
Реєстрація покупця - сукупність дій Користувачів торговельного майданчика SvitStyle, а саме: заповнення реєстраційної форми шляхом введення персональних даних, прийняття положень Договору по користуванню та Політики конфіденційності, в результаті яких на сайті SvitStyle.com.ua створюється обліковий запис з унікальним логіном і паролем.
Сторони - Виконавець (ТзОВ “Інтелекс” ) та Замовник.
Товари - товари, які розміщуються на торговельному майданчику SvitStyle.com.ua Замовником з метою продажу Відвідувачам сайту.
Унікальний перехід - перехід Користувача (унікальний IP) на сайт Замовника протягом доби (з 00.00 до 24.00).

2.2

У Договорі, можуть бути використані терміни та визначення, які не отримали визначення в пункті 2. У цьому випадку тлумачення такого терміну та/або визначення проводиться відповідно з текстом. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну та / або визначення в тексті Оферти слід керуватися законодавством України та сформованою бізнес-практикою ТзОВ “Інтелекс”.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1

Виконавець, в рамках цього Договору, бере на себе зобов'язання надати Замовнику інформаційні послуги з розміщення на торговельному майданчику SvitStyle інформації про пропоновані до продажу Замовником товари (жіночий одяг, взуття, аксесуари), а Замовник, в свою чергу, зобов’язаний оплачувати Послуги відповідно до зазначених вимог та дотримуватись умов, встановлених у даному Договорі.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
4.1

В рамках даної Оферти, Виконавець надає Замовнику Послуги з розміщення Матеріалів на сайті SvitStyle.com.ua, з оплатою за кількість переходів, зі сторінки товарів, які розміщені на SvitStyle на сайт Замовника.

4.2

Замовник бере на себе зобов'язання ознайомившись зі всією документацією, яка розміщена на сайті SvitStyle.com.ua (про вартість Послуг, вимоги до фото, інструкція по роботі з адмін частиною продавця, та ін.), прийняти умови Договору, оплатити Послуги на умовах 100% передоплати, після чого Договір автоматично вважається укладеним (ч.2 ст.642 ЦКУ).

4.3

Сторони, протягом терміну дії договору можуть погоджувати особливі умови надання Послуг, у тому числі надання знижок і бонусів шляхом підписання додаткового Договору в простій письмовій чи усній формі, уповноваженими представниками Сторін.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1
Порядок зарахування коштів на баланс магазину Замовника
5.1.1

Розмір оплати за Послуги Виконавця визначається на підставі Договору про надання надання Послуг Товариством з обмеженою відповідальністю “Інтелекс”, виходячи з поточних розцінок Виконавця, зафіксованих на його сайті.

5.1.2

Замовник здійснює авансовий платіж для оплати Послуг SvitStyle, шляхом перерахування коштів за допомогою банківського платежу, платіжних сервісів, терміналів або за допомогою іншого способу оплат, доступного на SvitStyle, на банківський рахунок Виконавця.

5.1.3

Всі розрахунки за цим Договором, здійснюються в національній валюті України (гривня).

5.1.4

SvitStyle не несе жодної відповідальності за проблеми із зарахуванням, або за не надходженням коштів на рахунок Виконавця, а також збої в системі, які виникли в процесі оплати, і спричинили проблеми з зачисленням коштів на рахунок Виконавця.

5.1.5

Після надходження авансового платежу на рахунок Виконавця, його розмір фіксується на балансі Замовника в Особистому кабінеті магазину. Датою оплати вважається дата зарахування коштів на рахунок Виконавця.

5.1.6

Одразу після зарахування коштів, магазин Замовника стає активним, а товари є доступними для перегляду у відповідних категорія на сайті Виконавця.

5.2
Умови оплати та вартість Послуг
5.2.1

Оплата наданих Послуг Виконавця здійснюється шляхом списанням засобів з балансу Замовника згідно статистики, що доступна в адмінчастині продавця, на сайті Виконавця.

5.2.2

Замовник має право самостійно встановити та змінювати вартість Послуг SvitStyle, яка буде вищою встановленої мінімальної вартості, для отримання кращого рейтингу своїх товарів в категоріях, шляхом самостійного відображення бажаної вартості. Різниця між існуючою вартістю Послуг SvitStylе і вартістю, заявленою Замовником, є надбавкою за преференційне розміщення товарів Замовника і підлягає списанню з балансу Замовника.

5.2.3

Дані статистики Виконавця доступні Замовнику у Особистому кабінеті магазину, де публікуються усі звіти для контролю коштів Замовника, внесених на рахунок магазину на оплату Послуг, витрат за період, поточний баланс рахунку, статистика переглядів товарів.

5.2.4

Сторони визнають, що для визначення кількості переходів, обсягу і вартості фактично наданих Послуг у рамках Договору використовуються виключно дані сервера статистики Виконавця. Дані сервера статистики Виконавця формуються за результатами автоматичної обробки запитів користувачів сайту. Для Замовника дані статистики доступні через Особистий кабінет магазину на SvitStyle.

5.2.5

При незгоді Замовника, з даними статистики Виконавця по кількості переходів і списанню коштів, приймається заперечення Замовника, у вигляді заяви на перерахунок даних статистики, з прикріпленням доказів, що підтверджують його правоту.

5.2.6

При використані Послуг Виконавця, Замовник, може скористатися можливістю обмеження витрат. При досягненні встановлених обмежень по сумі коштів за певний період, система автоматично блокуватиме товари Замовника і вони не відображатимуться на сайті.

5.2.7

Щоб уникнути непорозумінь, перераховуючи авансовий платіж, Замовник не зобов'язується витратити весь обсяг коштів зі свого балансу. При відмові Замовника від подальшого користування Послугами SvitStylе, залишок коштів на балансі підлягають поверненню Замовнику, за наявності всіх документів, що підтверджують здійснення оплати Замовником та ідентифікують Замовника і як платника, і як замовника Послуг SvitStyle.

5.2.8

У разі невиконання умов оплати або обнулення особистого рахунку Замовника Виконавець призупиняє надання Послуг Замовнику.

5.2.9

У випадку припинення співпраці, всі розрахунки між Виконавцем та Замовником погашаються в двотижневий термін з дати доведення до відома обох Сторін.

5.3

SvitStyle залишає за собою право змінювати вартість Послуг та порядок розрахунків між Сторонами, в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це Замовника не пізніше, ніж за 1 (один) робочий день до дати вступу змін в силу відповідно до умов, передбачених в Договорі.

6. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1
Виконавець зобов‘язується:
6.1.1

Надавати Послуги в строк та на умовах, встановлених цим Договором.

6.1.2

Вживати всіх доступних йому законних заходів з метою забезпечення захисту прав і законних інтересів Користувачів і Клієнтів при використанні ними сервісів торговельного майданчика SvitStyle і здійсненні покупок на сайті SvitStyle.com.ua.

6.1.3

Забезпечити Замовнику доступ до даних статистики про кількість переходів та переглядів товарів, які розміщуються на сайті SvitStyle.com.ua, стан особистого рахунку Замовника, відправивши логін та пароль доступу до системи електронним листом на адресу Замовника.

6.1.4

Публікувати на сайті усі зміни в Оферті, Вартості Послуг та умовах використання сайту, не пізніше, ніж за один день до їх введення в дію.

6.1.5

Здійснювати консультаційне обслуговування Замовника по телефону та електронною поштою з питань підготовки та розміщення Матеріалів.

6.2
Виконавець має право:
6.2.1

Відмовити Замовнику в наданні Послуг у випадках, передбачених Договором, та якщо вони містять у собі недостовірну та/або неправомірну інформацію.

6.2.2

Змінювати умови цієї Оферти, змінювати умови надання та Вартість Послуг, дизайн та функціонал сайту без попереднього узгодження з Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов, що стосуються співпраці на сайті SvitStyle.com.ua, попередньо повідомивши про це Замовника електронною поштою.

6.2.3

Здійснити блокування акаунта Замовника, що означає призупинення доступу Користувачів до товарів, пропонованих Замовником до продажу в магазині(ах) на термін, встановлений Виконавцем, в таких випадках :

 • у разі виявлення фактів публікації та поширення Замовником недостовірної та неповної інформації про товари, що пропонуються до продажу на сайті Виконавця;
 • у разі недобросовісного виконання замовлень Покупців;
 • у разі недотримання Замовником термінів прийняття в обробку замовлень Покупців, порушення строків та умов доставки;
 • у разі тривалої відсутності контактної зв'язку з Замовником;
 • у разі отримання Виконавцем скарг від Покупців на Замовника;
 • у випадку виявлення Виконавцем факту вказування Замовником при Реєстрації недостовірних реєстраційних даних,;
 • у разі порушення Замовником термінів оплати послуг;
 • у разі проведення технічних робіт з обслуговування сайту SvitStyle.соm.ua на період їх виконання;
 • у разі, якщо надані Замовником Матеріали не відповідають вимогам законодавства України;
 • у інших випадках, не передбачених цим Договором, які перешкоджають роботі торговельного майданчика SvitStyle та впливають на його репутацію.
6.2.4

В односторонньому порядку видалити акаунт Замовника після закінчення 45 (сорока п'яти ) календарних днів з дати блокування акаунту Замовника.

6.2.5

Здійснювати інформаційні розсилки за вказаними Замовником при Реєстрації адресами, включаючи адресу(и) електронної пошти.

6.2.6

Використовувати Матеріали Замовника з метою реклами торговельного майданчика SvitStyle і діяльності Виконавця відповідно до законодавства України.

6.2.7

Застосувати певні міри покарання до Замовника за невиконання, неналежне виконання чи порушення правил роботи та розміщення товарів на сайті Виконавця. Мірою покарання може бути усне чи письмове попередження, штраф, пеня, або блокування товарів Замовника на сайті Виконавця.

6.2.8

Рекомендувати Замовнику скористатись послугами професійних фотографів для організації фотосесії товарів, або зробити це обов'язковою умовою співпраці, якщо у Замовника немає фото товарів, або вони не відповідають вимогам торговельного майданчика SvitStyle.
Вартість роботи фотографа, оренда фотостудії та інші супутні витрати не входять в оплату Послуг Виконавця. Обрахунок всіх витрат на організацію та проведення фотосесії товарів проводяться між Замовником та фотографом, якого обрав Виконавець для Замовника, за участю представника Виконавця, та узгоджується заздалегідь.

6.3
Замовник зобов‘язується:
6.3.1

Вказати в процесі Реєстрації та подальшої співпраці повну і достовірну інформацію, включаючи, реєстраційні дані про юридичну особу та / або фізичну особу підприємця, адресу для отримання кореспонденції, найменування та опис магазину, інформацію про товари, що пропонуються до продажу на сайті SvitStyle.com.ua, самостійно та/або за консультацією Виконавця.

6.3.2

Розміщувати на сайті Матеріали, які відповідають технічним вимогам Виконавця.

6.3.3

Дотримуватись наступних вимог до наданих Матеріалів:

а) Текстові Матеріали повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, а також умовам цього Договору.
б) Матеріали повинні бути написані та надані українською та російською мовами. Використання іноземних слів і виразів допускається за умови, якщо це не перешкоджає правильному розумінню опису.
в) Ціни на товари повинні бути вказані в українській валюті з урахуванням всіх податків і зборів. За загальним правилом вартість доставки не входить у вартість товарів.
г) Зображення товарів повинні повністю відповідати реальному стану і вигляду товару, включаючи, інформацію про марку, модель, кількість, комплектацію, кольори та інші характеристики товару. Всі вимоги до фото зображення товару опубліковано на сайті Svitstyle.com.ua, в розділі “Вимоги до фото”.
д) Допускається розміщення Матеріалів, що стосуються виключно елементів жіночого одягу, взуття та аксесуарів та є у наявності в Замовника.
ж) Заборонено розміщувати Матеріали про товари, які були у вжитку, браковані, в неповній комплектації, або які мають інші недоліки.
з) Інформацію про товари Замовник розміщує самостійно. Така інформація в обов'язковому порядку повинна містити: найменування, відомості про основні споживчі характеристики, призначення, умови застосування та зберігання, розміри, колір, комплектацію, ціну.
6.3.4

Відповідати за достовірність інформації, яка буде розміщатись на сайті SvitStyle.com.ua.

6.3.5

Своєчасно проводити оплату за Послуги SvitStyle, стежити за наявністю на балансі достатньої кількості коштів для продовження свого обслуговування Виконавцем.

6.3.6

Надавати на запит Виконавця інформацію та документи, що безпосередньо стосуються його підприємницької діяльності, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання запиту.

6.3.7

Не передавати третім особам унікальний пароль і логін, отримані ним після завершення процедури Реєстрації, забезпечувати їх збереження і конфіденційність.

6.3.8

Самостійно і за свій рахунок урегулювати претензії, що пред'являються Користувачами, Покупцями до Замовника у зв'язку із здійсненням ним підприємницької діяльності з використанням сервісів торговельного майданчика SvitStyle.

6.3.9

Замовник зобов'язується ознайомитись та дотримуватись всіх вимог, правил та інструкцій SvitStyle розміщених на сайті Виконавця, в адмінчастині продавця на сайті Виконавця, або інформації, що доведена до Замовника будь яким іншим способом. За порушення правил роботи, Замовник отримує попередження (усне/письмове) або несе фінансову відповідальність. Міра покарання застосовується на розгляд Виконавця.

6.3.10

Інформувати Виконавця про виявлені недоліки у наданні Послуг.

6.3.11

Якісно надавати послуги з обслуговування Покупців:

 • надавати достовірну і повну інформацію про товари, які пропонуються до продажу на сайті Виконавця;
 • продавати товари належної якості, що відповідає описаним на сайті характеристиками;
 • своєчасно (протягом двох робочих днів) приймати в обробку замовлення Покупців;
 • не порушувати умови і терміни доставки товарів Покупцям;
 • протягом двох робочих днів, відповідати на коментарі Покупців до товарів;
 • протягом двох робочих днів врегулювати всі скарги, що надійшли від Покупців, на Замовника.
6.3.12

Дотримуватись найвищих стандартів обслуговування клієнтів, ділової бізнес комунікації та корпоративного етикету в процесі роботи з Покупцями та Виконавцем.

6.3.13

Не перешкоджати роботі торгового майданчика SvitStyle і не здійснювати дій, які можуть негативно вплинути на репутацію Виконавця.

6.3.14

Виконувати інші умови, зафіксовані в даному Договорі.

6.4
Замовник має право:
6.4.1

Використовувати сервіси торговельного майданчика SvitStyle для здійснення підприємницької діяльності виключно після успішного проходження процедури Реєстрації, авансового платежу, активації облікового запису, здійснюваної уповноваженим представником Виконавця після проведення перевірки даних, вказаних Замовником в процесі Реєстрації, на предмет їх повноти та достовірності.

6.4.2

Самостійно визначати найменування магазину, кількість і асортимент товарів, пропонованих до продажу на сайті SvitStyle.com.ua.

6.4.3

Приймати рішення про участь у спільних з Виконавцем акціях, у тому числі в рамках проведеної Виконавцем програми лояльності покупців сайту SvitStyle.com.ua.

6.4.4

Заявити заперечення на негативний відгук Користувача чи Покупця.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1

Замовник забезпечує відповідність Матеріалів і веб-сторінок сайту Замовника, на які він посилаються. Гарантує, що всі Матеріали, які розміщуються на сайті згідно умов використання сайту та цим Договором, є повними, достовірними, не порушують авторських прав, прав інтелектуальної власності третіх осіб, інших прав третіх осіб, та відповідають вимогам чинного законодавства України.

7.2

Виконавець не несе відповідальності за зміст Матеріалів з Веб-сайтів Замовника, а також за фактичну якість товару, робіт, послуг, інформація про які поширюється Виконавцем відповідно до цього Договору.

7.3

У випадку виникнення у зв’язку з розміщенням Матеріалів (відповідністю змісту діючого законодавства) та/або якістю розміщених на сайті товарів/послуг, претензій, спорів, застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб та/або контролюючих органів, Замовник зобов'язується одноосібно нести відповідальність за Матеріали, зміст домену або веб-сторінки, на які посилається. А також, вирішити ці питання самостійно без залучення Виконавця, і невідкладно компенсувати Виконавцю в повному об’ємі будь-які збитки, витрати, включаючи штрафні санкції, спричинені порушенням вище зазначених гарантій.

7.4

Замовник самостійно несе відповідальність за невідповідність форми господарської діяльності, за порушення порядку юридичного оформлення, реєстрації та набуття статусу суб'єкта господарської діяльності, порядку та умов представництва, які передбачені чинним законодавством України для правовідносин між Замовником та Виконавцем в рамках цього Договору.

7.5

Виконавець не несе відповідальності за збиток, понесений Замовником та/або третіми особами через розголошення, втрати Користувачем або крадіжки у Замовника облікових або інших даних.

7.6

Замовник несе відповідальність за будь-які неправомірні дії та/або бездіяльності осіб, що використовують його облікові дані, що призвели до заподіяння будь-якої шкоди Виконавцю, включаючи порушення ділової репутації, і відшкодовує Виконавцю збитки.

7.7

Виконавець, не несе жодної відповідальності перед Замовником за будь які дії, чи бездіяння, в роботі магазину чи акаунту Замовника на сайті SvitStyle.com.ua, які виникли з технічних причин, і спричинили матеріальну чи моральну шкоду для Замовника.

7.8

Виконавець не несе відповідальності перед Покупцем за будь які дії Замовника, якість наданих Послуг та порушення термінів доставки. Цивільно - правові відносини між Замовником та Покупцем, що розмістив замовлення на товар, пропонований Замовником до продажу на торговельному майданчику SvitStyle, регулюються окремим Договором між Замовником та Покупцем, та не є предметом даного Договору.

7.9

У випадку невиконання або неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов‘язань згідно цієї Оферти, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.10

Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), передбачити які неможливо на момент підписання цього Договору, а саме: військові дії, стихійні лиха, громадянські заворушення, пожежі, рішення органів влади, які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також не несе відповідальності перед Замовником за затримку або перебої в роботі, які виникли з причин, що знаходяться поза сферою контролю з боку Виконавця (порушення в роботі Інтернет-провайдерів, відсутність електропостачання, технічні несправності). У випадку настання обставин непереборної сили, термін виконання зобов’язань переноситься на термін дії таких обставин.

7.11

Дії гарантій, вказаних в п.7. Договору поширюється на необмежений період часу і не припиняється після завершення дії цього Договору.

8. ОБМІН КОРЕСПОНДЕНЦІЄЮ
8.1

Повідомлення, які надсилаються у зв'язку з виконанням Договору, повинні оформлятися в письмовій формі і вважатимуться представленими належним чином, якщо вони надіслані електронною поштою, телефаксом, рекомендованим листом або доставлені особисто за адресами Сторін.

8.2

Розміщення Виконавцем повідомлень на сайті Svitstyle.com.ua та / або у Особистому кабінеті магазину Замовника, поштовою розсилкою є юридично значимим повідомленням та вважається актуальним в день його публікації.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1

Будь-які питання, прямо не врегульовані цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами у відповідності до чинного законодавства України.

9.3

Усі спори між Сторонами, в яких не було досягнуто згоди шляхом переговорів, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством в відповідному суді України.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ
10.1

Внесення змін (доповнень) до Договору, проводиться Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього повідомленням про це Замовника.

10.2

У разі незгоди із змінами (доповненнями), що вносяться Виконавцем до Договору, Замовник має право в односторонньому порядку відмовитися від отримання Послуг Виконавця, повідомивши про це його, за сім робочих днів.

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ
11.1

Договір вступає в силу з моменту його підписання, прийняття або погодження згдно пунктів 1.1 та 1.2 даного Договору.

11.2

Термін дії Договору – 1(один) рік. Якщо жодна з Сторін не бажає припиняти співпрацю по закінченні цього періоду, термін дії Договору автоматично продовжується на наступний період - 1 (один) рік.

11.3

Кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому позасудовому порядку, письмово повідомивши іншу Сторону за 7 (сім) робочих днів до дати розірвання електронним повідомленням. При цьому, сторони зобов'язані здійснити звірку взаєморозрахунків протягом 7 (семи) робочих днів з дати отримання повідомлення про розірвання Договору. Договір припиняє свою дію після повного фінансового розрахунку між Замовником та Виконавцем за надані Послуги.

11.4

Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому позасудовому порядку у разі неодноразових (більше двох разів) порушень Замовником умов цього Договору та додаткових Договорів, письмово повідомивши Замовника через Особистий кабінет магазину або електронним повідомленням.

12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
12.1

Під Конфіденційною інформацією розуміється будь-яка інформація, передана будь-який з Сторін іншій Стороні в процесі надання Послуг Виконавцем, за винятком відомостей, які є загальновідомими, розкриваються Стороною третім особам без обмеження, розроблені однією Стороною без використання відомостей, наданих іншою Стороною, або відомостей, що мають конфіденційний характер розкриваються відповідно до вимог законодавства України.

12.2

Сторони зобов'язуються, якщо інше не передбачено законодавством України: не розголошувати, не обговорювати зміст, не надавати копій, не публікувати і не розкривати в іншій формі третім особам конфіденційну інформацію без отримання попередньої письмової згоди іншої сторони.

12.3

Виконавець має право розкривати конфіденційну інформацію, отриману від Замовника, своїм працівникам, учасникам ТзОВ “Інтелекс”, а також третім особам, залученими Виконавцем до виконання зобов'язань перед Замовником.

bigmir)net TOP 100